Co zahrada vlastně je:

Zahrada je lidmi upravený pozemek s uměle vysázenou vegetací, prostor kde jsou obvykle pěstovány nebo umístěny rostliny. Může sloužit k odpočinku, volnočasovým aktivitám, reprezentaci, pro pěstování rostlin určených ke konzumaci nebo i jinému účelu. Vědeckým, výzkumným a pedagogickým účelům pak slouží specializované botanické zahrady a arboreta, kde jsou sbírky často také nějak architektonicky upraveny.

Zahradu zakládá majitel, zahradní architekt nebo zahradník, udržuje majitel, uživatel nebo zahradník. Je doporučováno a vhodné, aby zahradu udržoval stále týž zahradník nebo táž osoba. zahrada může být založena podle pravidel sadovnické tvorby.

Okrasná zahrada je rozšířený název pro typ zahrady, která neslouží hlavním účelem k pěstování ovoce a zeleniny ale k rekreaci nebo reprezentaci. Jako okrasná zahrada tak může být označena i předzahrádka. Slouží jako dekorace. Vytváření okrasných zahrad se někdy zabývají zahradníci nebo zahradní architekti, ale většinu okrasných zahrad zakládají upravují a udržují majitelé. Úpravami okrasných zahrad se zabývá obor zahradní architektura.

Okrasné zahrady mohou být vytvořeny z mnoha druhů rostlin a jejich celkový vzhled může být zcela odlišný. Jsou rozlišovány zahradní styly které jsou děleny podle způsobu uspořádání prvků a použití těchto charakteristických úprav k vyznění celku.

Vzhledem k tomu, že keře, stromy a květiny kvetou v různých obdobích roku může být design zahrady uspořádán pro kvetení v průběhu měnících se ročních období. Květinové zahrady mohou kombinovat rostliny různých taxonomických druhů, textur, výšky růstu, barvy olistění i kvetení, a vůně vytvářet kompozice zdůrazňující některé rostliny jako objekty zvláštního zájmu. Okrasná zahrada může zahrnovat a obvykle zahrnuje i jiné prvky než květiny, například keře, stromy, stavební prvky apod.